Siirry suoraan sisältöön

VARMA KUIN PERUSKALLIO

Jokainen meistä on asiantuntija ja ammattilainen. Toimintamme vuorovaikutteisuus ja avoimuus näkyy eteenpäin vievänä keskusteluna asiasta kuin asiasta, sekä työyhteisössä, että asiakkaan kanssa. Koulutamme ja perehdytämme omaa henkilökuntaamme aktiivisesti toimimaan yleisten laatuperiaatteiden mukaan. Kunnioitamme asiakkaiden toimintaympäristöä ja yksilöllisiä toimintatapoja osana laatustandardeja.

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu

Kannattava liiketoiminta on  toimintamme edellytys, jotta voimme hoitaa velvoitteemme sekä työllistää työntekijöitä. Aktiviinen alihankintaverkoston rakentaminen lisää taloudellista hyvinvointia kaikkien toimijoiden näkökulmasta sekä lisää osaamispääomaa. Asiakasnäkökulmasta tekemämme työ mahdollistaa asiakkaillemme katkeamattoman tuotannon.

Välittäminen 

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista mahdollistamalla riittävästi vapaa-aikaa ja fyysisesti sekä psyykkisesti turvallisen työympäristön. Panostamme pitkäjänteisyyteen toiminnan suunnittelussa ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Psyykkisesti turvallisessa työympäristössämme kehtaamme kysyä sekä puhua asiasta kuin asiasta. Fyysisesti noudatamme erilaisia työturvallisuusmääräyksiä. Varmistamme, että työntekijöillämme on asianmukaiset suojavarusteet ja työvälineet. Huomioimme työolosuhteet ja aktiivisesti kehittämme työturvallisuutta työympäristöissä. 

Modernit työtavat

Toiminnan perusprosesseissa kytkeytyy toisiinsa kenttätyö, raportointi sekä viestintä. Digitaaliset prosessit yhdistettynä ammattitaitoiseen kenttätyöhön mahdollistavat reaaliaikaisen kommunikoinnin ja sujuvan yhteistyön asiakkaan kanssa. Käytämme toiminnassamme digitaalista kommunikaatioalustaa. Kommunikaatioalustalla laatu- ja työturvallisuusprosessit yhdistyvät viestintäkanavaan, jossa tapahtuu tiedon kerääminen sekä välitys asiakkaan tuotantoprosessin kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyen. 

Viestintä työyhteisön sisällä sekä sidosryhmien välillä on vuorovaikutteista.  

Ympäristö

Ydintoimintamme mahdollistaa asiakkaillemme ympäristöluvan mukaisen toiminnan sekä ympäristösertifikaatin vaatimusten toteutumisen. 

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä ovat ilmastonsuojelun näkökulmasta päästörajoitukset. Kunnossapitotoimintamme ansiosta sähkösuodattimien toiminta on varmaa savukaasujen puhdistuksessa ja tuotantoprosessissa kiertävien ainesosien talteenotossa sekä palauttamisessa tuotantoprosessiin. 

© Solid Rock OY

y-tunnus: 3231688-6

Kalliontie 21
87800 KAJAANI

+358 20 730 8290
info@solidrock.fi